Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Incompatibilidades

A aplicación desta dedución é incompatible coa aplicación da liberdade de amortización, coas deducións para incentivar a realización de determinadas actividades, coa dedución por investimentos regulada no artigo 94 da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias, e coa Reserva para investimentos en Canarias regulada no artigo 27 da Lei 19/1994, de 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.