Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto no artigo 36.2 da LIS, os contribuíntes deberán consignar na casa [01039] «Deducións por producións cinematográficas estranxeiras (art. 36.2 LIS)» da páxina 14 do modelo 200, o importe da dedución por producións cinematográficas estranxeiras que apliquen no período impositivo obxecto de declaración

A ter en conta:

No caso de que por insuficiencia de cota na aplicación desta dedución solicítese o seu abono á Administración tributaria nos termos previstos no artigo 39.3 do LIS, a devandita solicitude deberá realizarse seguindo o procedemento que se detalla no apartado «Abono de deducións por producións cinematográficas estranxeiras (opción artigo 39.3 LIS)» deste Capítulo 6.