Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Novidades campaña Sociedades 2021

Ademais das novidades normativas, co obxectivo de que a Axencia Tributaria dispoña de maior información para mellorar tanto o control coma a asistencia aos contribuíntes na súa obriga de autoliquidar o Imposto sobre Sociedades, introducíronse as seguintes novidades nos modelos 200 e 220:

  1. Analízase o cadro detalle da dedución por donativos a entidades sen fins de lucro co obxectivo de diferenciar a información relativa ao importe da devandita dedución sobre a que se aplica a porcentaxe do 35 ou o 40 por cento no caso de que nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores realizásense donativos con dereito a dedución en favor dunha mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles , ao do período impositivo anterior, da información sobre os donativos a actividades prioritarias de mecenado que aplicarán as porcentaxes incrementadas do 40 e 45 por cento, respectivamente. Esta novidade permitirá asistir en exercicios futuros ao contribuínte no cálculo dos límites aplicables a esta dedución.

  2. Analízase con maior detalle os recadros relacionados coa regularización mediante autoliquidación complementaria co obxectivo de facilitar ao contribuínte a emenda de erros misións en autoliquidacións anteriores correspondentes ao mesmo período impositivo, no caso de que delas resulte un importe a ingresar superior ao da autoliquidación anterior ou unha cantidade a devolver ou a compensar inferior á anteriormente autoliquidada.