Saltar ao contido principal
Manual práctico de Patrimonio 2022.

Capítulo 2. Cuestións Xerais

  1. Introdución
  2. O Imposto sobre o Patrimonio
  3. Cesión do Imposto sobre o Patrimonio ás Comunidades Autónomas
  4. Devindicación do Imposto sobre o Patrimonio
  5. Quen están suxeitos ao Imposto sobre o Patrimonio?
  6. Exencións
  7. Titularidade dos elementos patrimoniais
  8. Esquema de liquidación do Imposto sobre o Patrimonio