Saltar ao contido principal

Manual práctico de Patrimonio 2022.

Portada manual de Patrimonio 2022

Esta publicación ten efectos meramente informativos

  1. Número de identificación da publicación (NIPO)
  2. Presentación
  3. Principais Novidades
  4. Capítulo 1. Campaña da declaración do Imposto sobre o Patrimonio 2022
  5. Capítulo 2. Cuestións Xerais
  6. Capítulo 3. Determinación da base impoñible (patrimonio neto)
  7. Capítulo 4. Determinación da base liquidable e da cota íntegra
  8. Capítulo 5. Determinación da cota a ingresar
  9. Normativa