Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.2.3. Solicitude e recepción de información tributaria

Para solicitar un certificado por esta vía, basta con entrar na Sede electrónica [Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas (Estar ao corrente de obrigas tributarias / IRPF / IAE) Nova xanela] e seleccionar algunha destas tres opcións, en función do tipo de certificado requirido:

  • Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. Estar ao corrente de obrigas tributarias
  • Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. IRPF.
  • Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. IAE.

Selecciónase a opción “Solicitude” e despois de autenticarse co certificado electrónico obtido no apartado 3.1.2.b), cóbrese o formulario, introducindo o NIF do interesado de que se require o certificado, o tipo de certificado e a finalidade para a que se solicita a información. Así mesmo, deberase sinalar que a solicitude se realiza co consentimento expreso do interesado, xa que esta vía de cesión de información usarase no marco do artigo 95.1.k) LGT, é dicir, para evitar o requirimento de certificados en papel aos cidadáns . Confirmada a solicitude, envíase e inmediatamente, na opción “Obter certificado”, encóntrase dispoñible o certificado en formato PDF, que pode ser gardado ou impreso.

Non obstante, pode haber ocasións en que o certificado solicitado requira un seguimento especial. Nestes casos, o certificado non se obtén inmediatamente senón nun prazo de entre tres e cinco días naturais desde a opción “Estado de tramitación da solicitude Nova xanela”.