Saltar ao contido principal

Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

Data de última actualización deste documento: 26 de xaneiro de 2022

  1. 1. Introdución
  2. 2. Ámbito subxectivo
  3. 3. Descrición das distintas vías