Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.4. Xestión de solicitudes de información non estruturada

  1. 3.4.1. Requisitos previos para utilizar esta vía
  2. 3.4.2. Solicitude e recepción de información tributaria