Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.4.1. Requisitos previos para utilizar esta vía

Para o trámite de rexistro da solicitude de información, a Administración pública ou a persoa física autorizada para rexistrara, deberá identificarse mediante algún método aceptado pola Sede Electrónica da AEAT (certificado ou cl@ve PIN).

Para o acceso á Vista da posta de manifesto, a Administración pública ou a persoa física autorizada para acceder á vista, deberá identificarse mediante algún método aceptado pola Sede Electrónica da AEAT (certificado ou cl@ve PIN) e introducir o CSV da Vista.