Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

3.3. Servizos web

  1. 3.3.1. Información dispoñible
  2. 3.3.2. Requisitos previos para utilizar esta vía
  3. 3.3.3. Descrición desta vía de subministración de información
  4. 3.3.4. Probas de servizos web