Saltar ao contido principal
Exercicio 2022

Anexo: Ingresos por Delegacións

Preséntase a información dos ingresos tributarios distribuídos entre as 56 Delegacións (agrupadas, cando procede, en Delegacións Especiais) e os Servizos Centrais.

Xa que a asignación dos contribuíntes por Delegacións faise de acordo ao seu domicilio fiscal, os ingresos tributarios dunha Delegación non son necesariamente un bo indicador da importancia fiscal do territorio nin da actividade económica no mesmo. Tampouco a variación anual dos ingresos tributarios xestionados por unha Delegación é un sinal axeitado do dinamismo fiscal ou recadador do territorio. Ás perturbacións que poden afectar aos ingresos no conxunto do territorio únense nas Delegacións os problemas causados polo cambio no domicilio fiscal dos contribuíntes (en especial cando se trata dunha gran empresa) ou polos procesos de fusión e absorción de empresas. Ademais, nalgunhas figuras tributarias, como os Impostos Especiais, os ingresos poden asignarse ben á Delegación en que está o depósito fiscal polo que sae o produto, ben de forma centralizada na Delegación onde ten o seu domicilio a sociedade propietaria do depósito.