Saltar ao contido principal

Exercicio 2022

Portada Informe anual de Recadación tributaria 2022

 1. Presentación
 2. Resumo
 3. Infografía
 4. 1. Os ingresos tributarios en 2022
 5. 2. O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
 6. 3. O Imposto sobre Sociedades
 7. 4. O Imposto sobre o Valor Engadido
 8. 5. Os Impostos Especiais
 9. 6. Outros impostos
 10. Notas explicativas e fontes
 11. Anexo: Dereitos recoñecidos
 12. Anexo: Ingresos por Delegacións
 13. Documentación e ligazóns