Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

Membros de institucións representativas

Estarán exceptuadas de gravame as cantidades que teñan asignadas para gastos de viaxe e desprazamento polas súas respectivas institucións, os seguintes representantes políticos:

  • Os Deputados españois no Parlamento Europeo.

  • Os Deputados e Senadores das Cortes Xerais.

  • Os membros das Asembleas Lexislativas autonómicas.

  • Concelleiros de Concello.

  • Membros das Deputacións Provinciais, Cabidos Insulares ou outras entidades locais.