Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.1.2. Rexistro de actividades de tratamento

A relación de ficheiros de datos de carácter persoal, así como o seu contido, finalidade e cesións, encóntrase a disposición do cidadán na Sede Electrónica da AEAT.

Rexistro das actividades de tratamento