Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.2.4. Excepcións

A petición poderá ser desestimada de acordo co artigo 23.2 da Lei Orgánica 15/1999 que prevé que o responsable dos ficheiros da Facenda Pública pode denegar o exercicio do dereito de acceso cando o mesmo obstaculice as actuacións administrativas tendentes a asegurar o cumprimento das obrigas tributarias e cando o afectado estea sendo obxecto de actuacións inspectoras.