Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.5.1. Quen pode exercitaro?

O dereito poderá ser exercitado polo interesado directamente ou por medio do seu representante legal ou voluntario.

A representación legal deberá estar acreditada e comprobarase nos sistemas da Axencia Tributaria.

A representación voluntaria virá acreditada polo rexistro previo de apoderamento na Axencia Estatal de Administración Tributaria, no trámite "FZ081 - Exercicio de dereitos. Regulamento Xeral de Protección de datos".

A alta do devandito apoderamento pode realizarse na Sede Electrónica, a través da xestión "Alta de poder mediante identificación electrónica" da seguinte ligazón:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/gl_es/colaborar-agencia-tributaria/rexistro-apoderamentos.html

Trámite "Alto de poder mediante identificación electrónica"

Indicando "Alta de poder para trámites tributarios específicos"

Botón "Alto de poder para trámites triutarios específicos"

e especificando o trámite "FZ081 - Exercicio de dereitos. Regulamento Xeral de Protección de datos". Así mesmo, haberá que cubrir o NIF do apoderado e, en caso de querer coutar o poder, haberá que especificar a data fin da autorización.

Campo NIF apoderado, Campo buscar FZ081