Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

4.7.2. Como poden contestarme e que debo obter?

Pode responderse tanto por medio papel como por medio electrónico.

No caso de exercer o dereito por medio electrónico, este será o medio de resposta utilizado.

En calquera caso, o medio utilizado debe permitir acreditar o envío e recepción da resposta.

Se o exercicio do dereito é positivo, por parte da Axencia Tributaria, realizarase a portabilidade dos datos ao destinatario solicitado.

Así mesmo, informarase ao interesado nunha comunicación indicando que se realizou a devandita portabilidade.

En caso de denegación do dereito, informarase ao interesado nunha comunicación motivando a devandita denegación.