Saltar ao contido principal

Imposto sobre Sociedades 2020

Coincidindo co inicio do prazo xeral de presentación do Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, exercicio 2020, publicouse un portal que reúne todas as novidades e axudas para a campaña.

Este ano, como novidade e mellora na asistencia na formalización do modelo 200, ofrécense datos fiscais ao contribuínte que poderán trasladarse ao formulario Sociedades Web (ou importarse por software desenvolvido polos propios contribuíntes ou por terceiros), e que permiten a presentación directa da autoliquidación do Imposto sobre Sociedades.

Outra novidade importante é o carácter obrigatorio, para todos os axustes das páxinas 12 e 13 do modelo 200, do cadro de detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto sobre Sociedades) da páxina 19 do devandito modelo. Para facilitar a súa formalización desenvolvéronse os exemplos incluídos na seguinte ligazón:

Formalización do cadro «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (páxinas 19 e 26 bis a sexies do modelo 200)