Saltar ao contido principal

Lei 11/2021, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal

No BOE do 10 de xullo publicouse a Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, de transposición da Directiva (UE) 2016/1164, do Consello, do 12 de xullo de 2016, pola que se establecen normas contra as prácticas de evasión fiscal que inciden directamente no funcionamento do mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias e en materia de regulación do xogo. 

A citada norma modifica ata 19 leis, entre as que se encontran a Lei Xeral Tributaria e as dos principais tributos: IRPF, Sociedades, IVE, Impostos Especiais, Renda de non Residentes, Patrimonio, Sucesións e Doazóns e Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.  

Ligazón á Lei 11/2021 Nova xanela.