Saltar ao contido principal

Lei de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal. Novas preguntas frecuentes

Ás preguntas frecuentes publicadas o pasado 23 de xullo sobre a Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, de transposición da Directiva (UE) 2016/1164, do Consello, do 12 de xullo de 2016, pola que se establecen normas contra as prácticas de evasión fiscal que inciden directamente no funcionamento do mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias e en materia de regulación do xogo, incorpóranse novas preguntas en materia de recadación.