Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Impost sobre activitats de joc en els supòsits d'activitats anuals o plurianuals

Model 763. Autoliquidació: durant el mes següent a la finalització de cada trimestre natural.