Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Impostos Mediambientals

Model 584. Autoliquidació de l'Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació de l'energia nucleoeléctrica que per la proporció de combustible gastat: vint primers dies naturals del mes següent a la conclusió de cada període impositiu que coincidix amb el cicle d'operació del reactor, tret dels supòsits de cessació del contribuent en el desenvolupament de la seua activitat.