Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Model 030. Declaració censal d'alta en el cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals

Per a  comunicar la variació de dades identificatives, l'estat civil, sol·licitar una nova targeta acreditativa del NIF, etc. A més, els qui no desenvolupen activitats econòmiques podran:

  • Sol·licitar l'alta en el cens d'obligats tributaris o el NIF quan no disposen de DNI o NIE i participen en operacions amb transcendència tributària.

  • Comunicar el canvi de domicili: amb caràcter general, 3 mesos des del canvi (els que realitzen activitats econòmiques presentaran el model 036/037 – termini 1 mes –). La comunicació es realitzarà en la declaració de Renda – per a persones físiques residents – si el termini de presentació d'esta finalitza amb anterioritat.