Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Model 038. Declaració informativa

Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics: mensualment es declaren les del mes natural anterior.