Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Model 039. Comunicació de dades. Grup d'entitats

  • Comunicació d'inici d'activitats i opció per la prorrata especial: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en el que comience la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de servicis.

  • Comunicació de modificacions o incorporació d'entitats de nova creació: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què es produïsca la modificació o incorporació.

  • Inscripció al REDEME i opcions o renuncies: amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagen d'assortir efectes.