Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Model 040. Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Registre d'operadors de plataforma estrangers no qualificats i en el Registre d'uns altres operadors de plataforma obligats a comunicar informació

Hauran de presentar el model 040 aquells operadors de plataforma obligats a comunicar informació que trien a Espanya com Estat membre de Registre únic, així com, aquells operadors amb residència fiscal a Espanya o, no sent residents fiscals a Espanya ni en cap altre Estat membre, complisquen algun dels següents criteris de connexió: 1r Que s'haguera constituït d'acord amb la legislació espanyola. 2n Que tinga la seua seu de direcció, inclosa la seua direcció efectiva, a Espanya. 3r Que tinga un establiment permanent a Espanya i no siga un “operador de plataforma qualificat extern a la Unió”.

  • Alta: quan s'inicie l'activitat com “operador de plataforma”.

  • Modificació: 1 mes des que s'hagen produït els fets que determinen la seua presentació.

  • Baixa: 1 mes des que es deixara de realitzar qualsevol mena d'activitat com “operador de plataforma” o ja no complira les condicions establides en el paràgraf primer de l'article 54 ter.3.a) o en l'article 54 ter.3.b) del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol.