Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2024

Model 282. Declaració informativa d'ajuts rebudes

Model 282. Declaració informativa anual d'ajuts rebudes en el marc de  la  REF de les Canarias i altres ajuts d'Estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea: mateix termini establit per a la presentació de la corresponent autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'impost sobre societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents.