Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

3. Dades de l'intermediari

Els camps “NIF”, “Número d'identificació com intermediari en el règim d'importació (NIOSSIn)” i “Cognoms i nom o raó social” no són modificables.