Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

Alta en el règim

Ha de complimentar obligatòriament els camps marcats amb un asterisc roig.