Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

7. Establiment Permanent en uns altres països UE

S'han de consignar les dades identificatives dels establiments permanents que posseïsca en uns altres països de la UE.