Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

5. Establiments permanents en uns altres països de la UE

S'han de consignar les dades identificatives dels establiments permanents que l'intermediari posseïsca en uns altres països de la UE diferents d'Espanya.