Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

6. Canvi país d'identificació

Este apartat s'ha de complimentar si està ja registrat com intermediari en este règim especial en un altre país de la UE, i com a conseqüència d'haver traslladat seu sede o establiment permanent a Espanya, desitja continuar actuant a Espanya com intermediari.

S'haurà de sol·licitar la baixa en l'Estat membre d'identificació inicial i l'alta a Espanya abans del desè dia del mes següent al del canvi (trasllat de sede o establiment permanent a Espanya), si es desitja que la data d'efectes de l'alta a Espanya siga la mateixa data que la de baixa en l'Estat membre d'identificació inicial.

S'ha d'indicar el codi del país i el seu número d'identificació com intermediari al país d'identificació anterior (NIOSSIn).