Saltar al contingut principal
Model 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors.

7. Identificacions prèvies com intermediari

Este apartat s'ha d'omplir quan l'intermediari anteriorment haja estat registrat com a tal ja siga a Espanya o en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea. En cas afirmatiu, haurà de consignar-se, per cada Estat membre d'identificació, el núm. d'identificació com intermediari.