Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

1.1.1 Quan

La declaració d'alta al Cens s'ha de presentar abans d'iniciar les activitats, de realitzar operacions o del naixement de l'obligació de retindre o ingressar a compte.

Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica a les quals se'ls haja assignat un NIF provisional, estan obligades a aportar la documentació pendent, necessària per a assignar el NIF definitiu dins del mes següent a la data d'inscripció en el registre corresponent o de la seua constitució.