Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

1.1.2 On

Els models 036 o 037 de declaració censal es presentaran:

  • Per Internet amb certificat electrònic (la documentació complementària es presentarà en el registre electrònic de l'Agència Tributària, en 10 dies hàbils des de la presentació del modelo).También amb Cl@ve PIN en cas de persones físiques no obligades a utilitzar el certificat electrònic, o mitjançant el tràmit de sol·licitud de NIF no presencial a través d'un presentador, amb certificat electrònic o Cl@ve PIN.

  • Lliurament en mà a l'oficina de l'Agència Tributària del domicili fiscal del titular o representant, lliurant l'imprés (PDF descarregat o subministrat per l'oficina de l'Agència Tributària per al seu emplenament manual o predeclaració en PDF complimentat i validat en seu electrònica) al costat de la documentació complementària.

Els no residents el presentaran a l'oficina de l'Agència Tributària del seu representant, si no nomenen representant en la del lloc on operen.

És obligatori presentar el model 036 per Internet, tret de per als casos en els quals s'utilitze per a sol·licitar l'assignació del NIF provisional o definitiu, per a:

  • Administracions públiques.

  • Adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents.

  • Adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses de l'Agència Tributària.

  • SA i SL.

  • Obligats tributaris que sol·liciten la inscripció en el REDONE'M de l'IVA.

Els empresaris, professionals i retenidors amb domicili fiscal en el País Basc o Navarra presentaran els models 036 o 037 davant de l'Administració tributària de l'Estat quan hagen de presentar davant d'esta, autoliquidacions, resums o declaraciós anuals o quan siguen subjectes passius de l'IAE i desenvolupen activitats econòmiques en territori comú.