Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

1.2.2 On

Els models 036 o 037 de declaració censal es presentaran:

  • Per Internet

    • amb certificat electrònic (la documentació complementària es presentarà en el registre electrònic de l'Agència Tributària, en 10 dies hàbils des de la presentació del model).També amb Cl@ve PIN en cas de persones físiques no obligades a utilitzar el certificat electrònic.

    • a través del tràmit “Procediment extraordinari presentació formulari Modelos 036/037- no presencial”.

  • Presentació en imprés. Els models podran ser descarregats directament en https://sede.agenciatributaria.gob.es, o bé seran proporcionats en la Delegacions o Administracions de la mateixa.També es pot accedir al formulari a la seu electrònica de l'Agència Tributària sense certificat d'usuari per a complimentar, validar i obtenció de l'esborrany en format PDF per a la seua impressió i posterior presentació en l'Administració o Delegació de l'Agència Tributària, del domicili fiscal del titular o representant lliurant a les nostres oficines, l'imprés al costat de la documentació complementària.