Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.1 Incompatibilitat entre règims

Entre els règims d'estimació directa i d'estimació objectiva, s'establix una incompatibilitat absoluta:

  • Si el contribuent es troba en estimació directa ha de determinar el rendiment de totes les seues activitats per este mateix règim, encara que alguna de les seues activitats siga susceptible d'estar inclosa en estimació objectiva.

  • Si determina el rendiment d'una activitat en la modalitat normal del mètode d'estimació directa, ha de determinar en esta mateixa modalitat el rendiment de totes les altres activitats.

No obstant això, quan desenvolupant una activitat en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, se n'inicie una altra durant l'any per la qual es renuncie a l'esmentada modalitat simplificada, o quan desenvolupant una activitat en estimació objectiva, se n'inicie una altra durant l'any no inclosa en l'esmentat mètode o estant inclosa, es renuncie al mateix, la incompatibilitat no assortirà efectes eixe any respecte de les activitats que venia realitzant anteriorment, sinó a partir de l'any següent.