Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.3 Exclusió

En estimación directa modalitat simplificada, l'exclusió del mètode es produïx quan l'any anterior, l'import net de la xifra de negocis per al conjunt de totes les activitats desenvolupades pel contribuent, supere 600.000 €.

El contribuent, en tal cas, determinarà el rendiment de totes les seues activitats per la modalitat normal, del mètode d'estimació directa, com a mínim durant els 3 anys següents.

En estimación objectiva, l'exclusió es produïx quan supere el volum de rendiments íntegres o de compres en béns i servicis, fixats legalment i reglamentàriament, quan l'activitat es desenvolupe fora de l'àmbit d'aplicació espacial de l'IRPF o quan supere els límits establits en l'Ordre Ministerial de desenvolupament d'este règim.

L'exclusió d'este mètode d'estimació objectiva, suposarà la inclusió en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, durant els 3 anys següents, tret que es renuncie al mateix.