Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.5.1 A qui s'aplica

S'aplica als empresaris i professionals quan es presenten les següents circumstàncies:

  1. Que les seues activitats no estiguen acollides al mètode d'estimació objectiva, així com que cap activitat exercida no es trobe en la modalitat normal del mètode d'estimació directa.

  2. Que, l'any anterior, l'import net de la xifra de negocis per al conjunt d'activitats desenvolupades no supere els 600.000 €. Quan l'any immediat anterior s'haguera iniciat l'activitat, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.

  3. Que no s'haja renunciat a la seua aplicació.