Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.5.4 Taula d'amortització simplificada

Grup

Elements patrimonials

Coeficient lineal màxim

(%)

Període màxim (anys)

1

Edificis i altres construccions

3

68

2

Instal·lacions, mobiliari, estris i resta de l'immobilitzat material

10

20

3

Maquinària

12

18

4

Elements de Transport

16

14

5

Equips per a tractament de la informació i sistemes i programes informàtics

26

10

6

Útils i eines

30

8

7

Bestiar boví, porcí, oví i cabrú

16

14

8

Bestiar equí i fruiters no cítrics

8

25

9

Fruiters cítrics i vinyes

4

50

10

Oliverar

2

100