Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

3.6.3 Obligacions comptables i registrals

És obligatori conservar durant el termini de prescripció, les factures emeses, rebudes i els justificants dels mòduls aplicats.

Si es practiquen amortitzacions s'ha d'emportar el llibre registre de béns d'inversió.

Si el rendiment net es calcula pel volum d'operacions (per exemple, en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i de transformació de productes naturals) s'ha de portar llibre registre de vendes o ingressos.