Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.5 Bonificacions

Per a calcular la quota íntegra ajustada positiva s'apliquen sobre la quota íntegra les següents bonificacions (amb requisits), a més de les esmentades deduccions per a evitar la doble imposició. 

Es destaquen:

  • 50% de bonificació de la quota de l'IS corresponent a rendes obtingudes a Ceuta, Melilla, per les entitats que allà operen.

  • 50% de bonificació de la quota de l'IS corresponent a resultats obtinguts per les cooperatives especialment protegides.

  • 85% de bonificació de la quota íntegra corresponent a les rendes derivades de l'arrendament d'habitatges que complisquen els requisits exigits per a aplicar este règim fiscal especial.

  • 99% de bonificació de la quota íntegra corresponent a les rendes derivades de la prestació de servicis públics locals quan es deixen en règim de gestió directa mitjançant empresa privada de capital íntegrament públic i tret que s'explote per sistema d'empresa mixta o de capital íntegrament privat.