Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.6 Deduccions per a incentivar determinades activitats

Es practiquen després de les deduccions per a evitar la doble imposició i les bonificacions.Només és deduïble un percentatge de la inversió efectuada (% de deducció) el valor del qual varia d'unes modalitats a altres d'inversió.Són un incentiu fiscal per a estimular la realització de diverses activitats: 

  • Investigació i desenvolupament.

  • Innovació tecnològica.

  • Creació d'ocupació.

  • Produccions cinematogràfiques -espanyoles i estrangeres- i espectacles en viu.A partir de l'1 de gener de 2021 s'estén l'aplicació d'esta deducció (tret de produccions estrangeres) a contribuents que participen en el finançament de les esmentades produccions.

Les Lleis de Pressupostos de cada any són les que establixen els incentius fiscals oportuns per a l'execució de la política econòmica.