Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

4.8 Pagaments fraccionats

Per a obtindre la quota diferencial es tenen en compte els pagaments fraccionats.Els contribuents de l'IS tenen l'obligació d'efectuar un pagament fraccionat a compte de la liquidació corresponent al període impositiu que estiga en curs, el dia 1 dels mesos d'abril, octubre i desembre.