Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

5.4.4 Models d'autoliquidacions

El model 303 es presentarà trimestralment entre l'1 i el 20 d'abril, juliol i octubre y entre l'1 i el 30 de gener de l'any següent.Si en algun trimestre no resultara quantitat a ingressar, es presentarà igualment declaració de l'últim període.

Si es domicilia el pagament la presentació es realitzarà per Internet entre l'1 i el 15 d'abril, juliol i octubre i entre l'1 i el 25 de gener (27 de gener de 2021 per al 4T de 2020).

A més, s'haurà de presentar una declaració resum anual, en el model 390, juntament amb l'autoliquidació final tret que queden exonerats de la presentació d'esta declaració resum.

Calendari del contribuent

22/juny/2022

-->