Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

6.1 Impostos especials

Són tributs que recauen sobre consums específics i graven, en fase única, la fabricació, importació i, en el seu cas, introducció, en l'àmbit territorial intern de determinats béns, així com la matriculació de determinats mitjans de transport, el subministrament d'energia elèctrica i la posada a consum de carbó, Los impostos, models d'autoliquidació i declaraciós informatives són: