Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

6.1.4 Impost especial sobre determinats mitjans de transport

Model 05:Impost especial sobre determinats mitjans de transport.Sol·licitud de no subjecció, exempció i reducció.

Model 06: Impost especial sobre determinats mitjans de transport.Declaració (Exempcions i no subjeccions sense reconeixement previ).

Model 576:Impost especial sobre determinats mitjans de transport.Declaració-liquidació.

Model 568:Impost especial sobre determinats mitjans de transport.Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport anara del territori.