Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

6.1.1.1 Autoliquidacions, declaraciós d'operacions i sol·licituds de devolució

Impost Especial sobre l'Alcohol i Begudes Alcohòliques

  • Cervesa.Model 561:Impost sobre la Cervesa.Declaració-liquidació.Model 558:Impost sobre la Cervesa.Declaració d'operacions en fàbriques i depòsits fiscals de cervesa.

  • Vi i Begudes Fermentades.Model 553:Impost sobre el Vi i Begudes Fermentades.Declaració d'operacions en fàbriques i depòsits fiscals de vi i begudes fermentades.

  • Productes Intermedis.Model 562:Impost sobre Productes Intermedis.Declaració-liquidació.Model 555:Impost sobre Productes Intermedis:Declaració d'operacions en fàbriques i depòsits fiscals de productes intermedis.Model 556:Impost sobre Productes Intermedis.Declaració d'operacions en fàbriques i depòsits fiscals de productes intermedis de l'article 32 de la Llei 38/1992.

  • Alcohol i Begudes Derivades.Model 563:Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades:Declaració-liquidació.Model 554:Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades.Declaració d'operacions en fàbriques i depòsits fiscals d'alcohol.Model 557:Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades.Declaració d'operacions en fàbriques i depòsits fiscals de begudes derivades.Model 559:Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades.Règim de Destil·lació Artesanal i Colliter.Declaració-liquidació.

  • Per a tots estos impostos.Model 524:Sol·licitud de devolució de l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Alcohòliques (a presentar en tots els supòsits de devolució a què es referixen els articles 54 i 80 del Reglament dels Impostos Especials).2.-

Impost Especial sobre Hidrocarburs

  • Model 581:Impost sobre Hidrocarburs.Declaració-liquidació (per a períodes de liquidació iniciats a partir de l'1 de gener de 2013.Model 564:Impost sobre Hidrocarburs.Declaració-liquidació (per a períodes de liquidació anteriors).Model 582:Impost sobre Hidrocarburs.Regularització per reexpedició de productes a una altra Comunitat Autònoma.Model 570.Impost sobre Hidrocarburs.Declaració d'operacions en fàbriques i depòsits fiscals d'hidrocarburs.Model 572:Impost sobre Hidrocarburs.Sol·licitud de devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs (a presentar en els supòsits de devolució a què es referixen els articles 109 i 111 del Reglament dels Impostos Especials).

Impost Especial sobre les Labors del Tabac

  • Model 566:Impost sobre les Labors del Tabac.Declaració-liquidació.Model 580:Impost sobre les Labors del Tabac.Declaració d'operacions en fàbriques i depòsits fiscals de labors del tabac.

Tots els Impostos Especials de Fabricació

  • Model 506:Impostos Especials de Fabricació.Sol·licitud de devolució per introducció en dipòsit fiscal (a presentar en el supòsit a què es referix l'article 8 del Reglament dels Impostos Especials).Model 507:Impostos Especials de Fabricació.Sol·licitud de devolució en el sistema d'enviaments garantits (a presentar en el supòsit a què es referix l'article 9 del Reglament dels Impostos Especials).Model 508: Impostos Especials de Fabricació.Sol·licitud de devolució en el sistema de vendes a distància (a presentar en el supòsit a què es referix l'article 10 del Reglament dels Impostos Especials) Model 548:Impostos Especials de Fabricació.Declaració informativa de quotes repercutides (a presentar per titulars de fàbriques i depòsits fiscals d'alcohol i begudes alcohòliques, d'hidrocarburs i de labors del tabac, per operacions realitzades per compte d'altri sobre productes subjectes a Impostos Especials de Fabricació).Model 590:Impostos Especials de Fabricació.Sol·licitud de devolució per exportació o expedició (d'alcohol, begudes alcohòliques, hidrocarburs i labors del tabac, a presentar en els supòsits a què es referixen els articles 7 i 57.4 del Reglament dels Impostos Especials)