Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

6.1.1.3 Comptabilitat

En els Impostos Especials de Fabricació s'exigix l'administració i, en alguns casos, l'aportació telemàtica, d'una comptabilitat específica que reculla els moviments dels productes objecte de l'impost especial.

La comptabilitat ha de ser objecte de prèvia autorització per l'oficina gestora a la demarcació de la qual s'ubica el corresponent establiment.Els titulars de fàbriques, depòsits fiscals i magatzems fiscals estan obligats a presentar-la telemàticament.