Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

8.Declaracions Informatives

imatge declaraciós informatives La declaració informativa és una de les modalitats d'obtenció d'informació consistent en el subministrament massiu de la mateixa amb caràcter periòdic i per vies normalitzades.Existixen els següents tipus de declaraciós informatives:
 
  • Els resums de retencions i ingressos a compte, que tenen el seu fonament en una retenció o ingrés a compte practicat amb caràcter previ al subministrament de la informació i de la qual s'informa.La declaració informativa va associada a una liquidació.Models d'informatives/autoliquidació associada:180/115, 187/ 117, 188/128, 190/111, 193/123, 194/124, 196/126, 270/230, 296/216.

  • Les declaraciós informatives pures, que s'han de presentar quan s'hagen realitzat les operacions que en la mateixa s'han d'informar (per exemple, els models 345 i 347).Algunes d'elles poden associar-se amb altres models d'autoliquidació, com per exemple els models 390/303.

  • Les declaraciós informatives mixtes, participen de les característiques dels dos anteriors, com per exemple els models 187,190 o 196.

Més informació sobre declaraciós informatives